i
Profesyonel Fotoğraf Çekimi

Fotoğraf tam anlamıyla ışıktan okuyabilme ışıktan yazabilme sanatıdır... yani resim karelerinde başröl, inşiyatif, tamamen ışığın elindedir... ancak fotoğraf çekimi sırasında makine ve bakış açısı işin temelini oluşturur.

Tıpkı bir çok teknikte olduğu gibi, fotoğraf da bir tür resimleme tekniğidir, mantık formülü olarak dolaylı yoldan düşünce, durum anlatımı ibaresini taşır, tıpkı yağlıboya, heykeltraş, grafik, ve sayre gibi, kendi içinde kendi kurallarına, biçim ve süreçlerine sahiptir, bilgi, alıcıya doğru anlatıcı'nın kıstasları çerçevesinden çıkar... alıcının kendi çerçevelerinden geçerek şekillenir, o esnada olabilecek değişimlerden, yanılmalardan, eksilme yada artmalardan etkilenmemek için alıcı, en az anlatıcı kadar, hatta anlatıcıdan daha açık olmalıdır... bu sebepten dolayı fotograf çoğu zaman anlaşılamayan bir dil, sanat, teknik, vs. olmuştur.